กิจกรรม “ทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” kick off ขุดลอก คูคลอง และการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบหนองหารถึงเกาะดอนสวรรค์ สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสกลนคร ณ บริเวณลานรวมใจไทยสกล อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยจิตอาสา กศน.สกลนคร ทำดีด้วยหัวใจ เพื่อในหลวง กศน.อำเภอเมืองสกลนคร นำโดยนายสมเกียรติ คำทะเนตร ผอ.กศน.อ.เมืองสกลนคร กศน.อำเภอเต่างอย นำโดย น.ส.กิตติยา โพนสูงเนิน ผอ.กศน.อ.เต่างอย กศน.อำเภอสว่างแดนดิน นำโดยน.ส.วิลัยรัตน์ โมคมูล ผอ.กศน.อ.สว่างแดนดิน และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ได้รับมอบหมายจากนางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยการนำหลักสูตรอาชีพระยะสั้น การนวดแผนไทย และการตัดผมชาย หญิง มาบริการข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมฟรี

ที่มาจาก : นางสาวกรรณิการ์ แก้วขาว นักจัดการงานทั่วไป หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สนง.กศน.จ.สกลนคร  ศิษย์เก่าสหวิทยาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Credit : อาจารย์อภิสิทธิ์ อุปกิจ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*