รศ. ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร เข้ารับประทานรางวัลเกียรติคุณ “โพธิ จักร” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

รศ. ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร เข้ารับประทานรางวัลเกียรติคุณ “โพธิ จักร” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*