พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*