52 ปี จากอุตสาหกรรมศิลป์ สู่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่องาน “52 ปี จากอุตสาหกรรมศิลป์ สู่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ณ หอประชุมภัทรมหาราช โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งงานนี้มีศิษย์เก่าของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ตลอดจนกรรมการของสมาคมฯ บางท่านก็เป็นศิษย์เก่าของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วย

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*