สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแบบตลอดชีพ

ศิษย์เก่าที่เคยศึกษาอยู่วิทยาลัยครูพระนคร-ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏพระนคร-ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความประสงค์ที่จะทำบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแบบตลอดชีพ สามารถสมัครได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Download ใบสมัครจากทางเว็บไซด์สมาคมศิษย์เก่า หรือเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ (ตึกที่มีร้านเซเว่นอีเลฟเว่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

Download ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า

                  2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบ ได้แก่

2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา หรือรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2.2 สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ใบ

2.3 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ใบ

3. ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกแบบตลอดชีพ จำนวน 200 บาท โดยสามารถชำระได้ 2 ช่องทาง คือ นำมาชำระโดยตรงที่สำนักงานสมาคมศิษย์เก่า หรือโอนเงินมาทางบัญชีสมาคมศิษย์เก่า ธนาคารกรุงไทย สาขาหลักสี่ แล้วนำหลักฐาน Slip การโอนเงินมายืนยันการสมัคร

                     ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน และชำระเงินหรือแนบหลักฐาน Slip การโอนเงิน ที่สำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-522-6600

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*